Oltárny obraz sv. Cyrila a Metoda 

Rímskokatolícka farnosť 

sv. Cyrila a Metoda Dohňany

Hlavná  stránka 
Oznamy
Fotogaléria
Linky
Liturgický kalendár
 

Sväté omše:

Nedeľa: 8.00 10.00 11.00

Pondelok: 

17.00  
Utorok 17.00  
Streda:   7.00  
Štvrtok: 17.00  
Piatok:  17.00  
Sobota:    7.00  

 

 

 
 
3.Nedeľa cez rok     24. 1. 2021
           
 Verejné slávenie sv. omši naďalej ostáva pozastavené do odvolania.
 
Dišpenz (oslobodenie) od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách vyhlásený Konferenciou biskupov Slovenska: zostáva v platnosti.
 
Liturgický kalendár:
Pondelok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Utorok: sv. Timoteja a sv. Títa, biskupov
Streda: sv. Angela Merici, panna
Štvrtok: sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi
 
Slávenie sv. omší súkromne  bez veriacich na úmysly 25. 1. - 31. 1. 2021:
Pon: 25. 1. Za zdravie a B. pomoc
Uto:  26. 1. Za zdravie  a B. pomoc, požehnanie rod. Poláčkovej a Repkovskej
Str: 27.1. +Ondrej Sandanus, kňaz
Štv:28. 1. +Anton Kubica, kňaz
Pia: 29. 1. Za zdravie a B. pomoc rod. Františka Kanálika
Sob: 30. 1. Za zdravie a B. pomoc rodiny Miroslava Kanálika
Ned: 31. 1. +Júlia, Pavol a +členovia rodiny
 
V predchadzajúcom týždni sa začali práce v kostolerekonštrukcia celej elektroinštalácie. V čase slávenia sv. omši som viackrát v priebehu času a aj na jeseň vyhlasoval potrebné informácie, avšak ak niekto má nejakú otázku na práce spojené s elektroinštaláciou má možnosť sa informovať telefonicky 0903 744 340. (Projekty geometrický a elektroprojekt, svietidlá máme zakúpené  a zaplatené už 5 mesiacov.)
Taktiež by som chcel ešte poprosiť, kto by ešte chcel finančne podporiť toto dielo (osobne, alebo na na účet RKC farnosť Dohňany  SK54 0900 0000 0000 6366 7988, s poznámkou pre prijímateľa: meno - dar elektoinštalácia) ktoré sa robí na dlhé roky môže tak urobiť nakoľko ešte nemáme dostatok finančných prostriedkov, polovica vyzbieraných milodarov sa už zaplatila za spomenuté svietidlá a projekty (svietidlá 5 297,72 € a projekt 640 €), treba ešte zakúpiť postupne k prácam materiál: káble, krabice na el. zasuvky, Rovadzač R1, Rozvadzač R2, Rozvadzač R. 3  a ďalší materiál podľa navrhnutého projektu a nakoniec aj materiál na stavebné úpravy ako cement, omietkové zmesi..... Podľa navrhnutej cenovej ponuky máme v súčasnej dobe zatiaľ len polovicu finančných prostriedkov na úhradu. Za každý milodar, obetu, pomoc i modlitbu Vám vyslovujem Pán Boh zaplať a odplať požehnaním.

Aktualizované: 23. 1.  2021