Oltárny obraz sv. Cyrila a Metoda 

Rímskokatolícka farnosť 

sv. Cyrila a Metoda Dohňany

Hlavná  stránka 
Oznamy
Fotogaléria
Linky
Liturgický kalendár
 

Sväté omše:

Nedeľa: 8.00 10.00 

Pondelok: 

18.00  
Utorok 18.00  
Streda:   7.00  
Štvrtok: 18.00  
Piatok:  18.00  
Sobota:    7.00  

 

 

 
 
Rímskokatolícka farnosť Dohňany 41,
020 51 Dohňany. email: dohnany@fara.sk;
tel: 041/467 11 21;
Bankové spojenie SK54 0900 0000 0000 6366 7988
 

 

7.Veľkonočná nedeľa rok  C          29. 5. 2022
 
1. Dnes je 7. Veľkonočná nedeľa. Pri sv. omšiach je zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za milodary.
 
2. Sv. omše  v týždni:
Pondelok, utorok, štvrtok a piatok o 18.00 hod.
Streda, sobota ráno 7.00 hod.
Nedeľa: 8.00 hod. a 10.00 hod.
 
Búdúca nedeľa je Zoslanie Ducha Svätého
 
V tomto týždni mám prvý piatok. Spovedať sa bude každý deň pol hodinu pred sv. omšou. Vo štvrtok od 17.00 hod. a v piatok od 16.30 hod. Prosím, keby aj k sv. spovedi v týždni prišli prvoprijimajúci a potom v piatok na sv. omšu a sv. prijímanie, aby si urobili 9. prvých piatkov. Dostanú obrázky na značenie prvých piatkov.
 
Liturgický kalendár:
Streda: sv. Justín, mučeník
Piatok: sv. Karol Lwanga a spoločníci
 
Deviatnik k Duchu Svätému sa modievame po sv. omšiach.
 
3. Úmysly sv. omší od 30. 5. 2022 do 5. 6. 2022
 
Po.:  18.00 hod.  +Emília Chybová
Ut.:   18.00 hod. +Vlasta, +Viktor a +Jozef Leško
Str.:    7.00 hod. Za zdravie a B. pomoc Vlastimil, Alena, Pavol a Janka
Štv.:   18.00 hod. +Ján Mrocek; +rodičia z oboch strán a +súrodenici
Pia.: 18.00 hod. Duše v očistci
Sob.:  7.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc Viktórii
Ne.:     8.00 hod. +Miroslav Kubaška                                           
         10.00 hod. +Ján a +Emília Herceg
    
Ďakujem za upratanie kostola skupine č.2. p. Ľubica Poláčková, Lívia Kostková,  Janka Vráblová, p. Bombilajová. Za pokosenie okolo kostola rod. Lukajková Ján, Anna, Jakub a Janka. V nastavajúcom týždni poprosím o upratovanie skupinu č. 3.
 
 
Duchovná príprava X. svetové stretnutie rodín v Ríme.
 
"Dnes začína v našej diecéze duchovná príprava na 10. Svetové stretnutie rodín v Ríme. O 16.00 sa cez diecéznu stránku www.dcza.sk môžete pripoijiť k online katechéze, na ktorej zaznejú podnety k manželskému poslaniu a tiež svedectvo na tému Osamotenosť v rodine a povolanie k láske."
 
Tiež  je možné  miništrantom, v prípade záujmu sa môžu prihlásiť do súťaže "Diecézna gól-paráda".  Info aj na nástenke kostola.
 
Celé pravidlá súťaže a tiež formulár na prihlásenie je možné nájsť na www.golparada.sk
 
Duchovná príprava môže byť aj v jedntotlivých farnostiach. V našej farnosti sme mali už prvú katechézu s témou v janurári: Povolanie a rodina a druhá katechéza vo februári Povolanie k svätosti. Tak ďalšia katechéza v poradí tretia bude po vyhásení.
 
 
Diecézne stretnutie rodín s o. biskupom Tomášom
a s prepojením na X. Svetové stretnutie v Ríme
sa uskutoční v nedeľu 26. júna 2022 od 10.30
v kostole a na námestí Jána Pavla II.
v Žiline na Vlčincoch.
 
Bližie info na www.ssr2022.sk  a na nástenke kostola a letákoch na stolíku vzadu v kostole.  Súťaž pre miništrantov otcov a nominovanie manželov, ktorí žijú v manželstve viac ako 40 rokov.  Info aj na nástenke kostola.
 

Aktualizované: 29. 5. 2022